Halvard with Broom, Skrova, 1986

© Marilyn Stern 2002

 
Lofoten
Portfolios